Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình môn học giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.