Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”.