Quyết định Số: 21/2003/QĐ-BXD

Quyết định Số: 21/2003/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "trường dạy nghề - tiêu chuẩn thiết kế".