Quyết định Số: 25/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định Số: 25/2008/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ”.