Quyết định Số: 31/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định Số: 31/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình chương trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy”.