Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thông tin tín hiệu đường sắt”.