Quyết định Số: 33/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định Số: 33/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình chung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc”.