Quyết định Số: 703/QĐ-UBND

Quyết định Số: 703/QĐ-UBND quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng trường THPT Yên Phong số 3.