Soạn giáo án điện tử bằng Microsoft Powerpoint

Để Soạn giáo án điện tử bằng Microsoft Powerpoint chúng ta cần có những kỹ năng cơ bản, các phần mềm dạy học, các yêu cầu cần đạt được, các bước cần chuẩn bị khi ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng. Mời các bạn tham khảo.