Tài liệu ôn thi Công chức

Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu ôn thi Công chức dưới đây gồm 5 chuyên đề giúp các bạn dễ dàng ôn tập thi đạt kết quả tốt. Nội dung trình bày về phương hướng - mục tiêu và nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 -2010, cải cách nền hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay, công vụ công chức, những vấn đề chung về quản lý hành chính Nhà nước.