Tập huấn Công tác tổ chức đại hội chi đoàn - ĐH Cần Thơ

Tập huấn Công tác tổ chức đại hội chi đoàn nhằm mục đích tổng kết lại các công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, kiểm điểm lại những mặt làm được, những mặt chưa làm được, lấy ý kiến đóng góp của Đại biểu để đề ra chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho Chi đoàn nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu chọn ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới.