Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT

Nội dung chính của thông tư là trình bày quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Mời các bạn tham khảo!