Thông tư liên tịch Số: 16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.