Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011

Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, Kiểm toán - Công nghệ thông tin.