Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng

Mời các bạn cùng tham khảo Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng trình bày các nội dung về tiếp thị là gì, các yếu tố cơ bản của tiếp thị, tiếp thị trong đào tạo, chiến lược phát triển tiếp thị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.