Tờ trình Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm trang thiết bị năm 2008

Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm trang thiết bị năm 2008. Mục tiêu của dự án này hằm đắp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật ,tạo điều kiện cho người lao động có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập.Kết hợp đào tạo nghề ngắn hạn để giải quyết việc làm tại chổ với đào tạo nghề dài hạn cung cấp đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và huyện.Ưu tiên cho số lao động nông thôn có nhu cầu học nghề nhất là các lao động nghèo,dân tộc thiểu số,người dân tái định cư,BĐXN,người tàn tật và xuất khẩu lao động.