Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Yến

Mời các bạn tham khảo bản Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Yến nghiên cứu với đề tài: Giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trình bày về cơ sở lý luận công tác xã hội hóa giáo dục, thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, các giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.