Tủ sách hướng nghiệp - Nhất nghệ tinh: Nghề Kiểm toán - NXB Kim Đồng

Tủ sách hướng nghiệp - Nhất nghệ tinh: Nghề Kiểm toán trình bày về các câu chuyện của nghề kiểm toán, công việc kiểm toán viên, lý do chọn nghề kiểm toán, những tố chất giúp bạn thành công trong nghề kiểm toán, kiểm toán viên làm việc ở đâu.