• Quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu...

  Công tác đào tạo nghề chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong xã hội; nghề gắn liền với tương lai, tiền đồ của cá nhân và của toàn xã hội, đặc biệt là giúp người lao động có thu nhập, đảm bảo ổn định cuộc sống. Đi vào công nghiệp hoá, ngoài việc tập trung mọi nguồn lực về tài chính, tài nguyên, cơ sở vật chất, thì một vấn đề then chốt mà bất cứ quốc gia nào trên...

   9 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Mối liên kết giữa trung tâm hướng nghiệp dạy nghề với...

  Mối liên kết giữa trung tâm hướng nghiệp dạy nghề với doanh nghiệp trình bày nội dung về triết lý của mối liên kết giữa trung tâm hướng nghiệp dạy nghề với doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến mối liên kết giữa trung tâm HNDN với doanh nghiệp, lợi ích của các bên tham gia liên kết.

   10 p caodangnghe 11/09/2014 21 0

 • Mô hình trường nghề gắn với sản xuất và thị trường lao...

  Mô hình trường nghề gắn với sản xuất và thị trường lao động trình bày về các yếu tố thành phần nghề, trường nghề trong mối quan hệ chủ động và thụ động, hoạt động của trường nghề.

   11 p caodangnghe 11/09/2014 21 0

 • Lựa chọn Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với...

  Việc đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các trung tâm dạy nghề là vấn đề hết sức mới mẽ. Mặc dủ nhận thức được lợi ích của việc hợp tác giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, nhưng còn nhiều lúng túng, chưa định hướng được một chiến lược phát triển rõ ràng, một mô hình hợp tác như thế nào cho có...

   10 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các...

  Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở Việt Nam lĐào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn ngày càng có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Quy mô của dịch vụ này được mở rộng nhanh chóng, đặt ra những thách thức mới mà nếu vượt qua được, các cơ sở đào tạo vừa tăng thêm được nguồn thu ngắn...

   6 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Đánh giá mức độ đáp ứng công...

  Mục tiêu của giáo dục ĐH là cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo ở trình độ nhất định cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với cách tiếp cận này, chất lượng đào tạo có thể được đánh giá qua năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của người được đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Việc xác định rõ được quan niệm...

   101 p caodangnghe 11/09/2014 21 0

 • Các trường Đại học, Cao đẳng chuyển mạnh sang đào tạo...

  Các trường Đại học, Cao đẳng chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động trình bày về các giải pháp tổng quát chung: Chuyển sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, điều kiện tiên quyết: Đầu tư phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý, kinh nghiệm tổ chức cải cách chương trình, biên soạn sách giáo khoa, xây dựng giáo trình tự chọn,... Mời các bạn đón đọc.

   50 p caodangnghe 11/09/2014 18 0

 • Biên bản cuộc họp Lao động nông thôn

  Biên bản cuộc họp Lao động nông thôn xác định nhu cầu học nghề, định hướng việc làm và tuyển sinh mở lớp, kiểm tra giám sát quá trình đào tạo, hổ trợ giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo và hiệu quả giải quyết việc làm cho học viên.

   7 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Báo cáo: Một số kết quả bước đầu trong đào tạo nghề cho...

  Báo cáo: Một số kết quả bước đầu trong đào tạo nghề cho người khuyết tật trình bày về các phương pháp giảng dạy, thái độ với học viên, công tác quản lý giám sát, định hướng giải quyết việc làm cho học viên,... Mời các bạn tham khảo.

   59 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Bài tiểu luận Triết học - Đề tài: Nhân tố con người trong...

  Bài tiểu luận Triết học - Đề tài: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ với vấn đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT...

   18 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: Báo cáo hay kết quả

  Mô hình làm việc nhóm đã trở nên phổ biến trong các công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của quá trình làm việc nhóm thường không phải là kết quả cụ thể mà là những bản báo cáo, khuyến nghị, thuyết trình để đưa lên quyết định và triển khai ở cấp cao hơn. Mời các bạn cùng tham khảo Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: Báo cáo hay kết quả.

   4 p caodangnghe 11/09/2014 20 0

 • Bài giảng Chiến lược phát triển

  Bài giảng Chiến lược phát triển trình bày về quy trình quản lý nhân sự, hệ thống thông tin về nguồn nhân lực, các chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Mời các bạn tham khảo.

   20 p caodangnghe 11/09/2014 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật