• Giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh đổi mới...

  Tài liệu Giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay phân tích vai trò của giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh Việt nam sẽ thực hiện đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo. Mục đích, nhiệm vụ của giáo dục quyền con người là nhằm cung cấp cho các em hiểu biết cơ bản về quyền,...

   6 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trình bày về quá trình tổ chức quản lý nhà trường, chường trình đào tạo và các hoạt động giáo dục, giáo viên, tài sản nhà trường, quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

   38 p caodangnghe 12/01/2015 39 0

 • Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ...

  Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học dưới đây được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 6 chương trình bày về việc tổ chức và quản lý nhà trường, chương trình và các hoạt động giáo dục, học sinh, tài sản của trường,... .

   33 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý...

  Mục tiêu Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD - ĐT giúp người học nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt Nam những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện nay, trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục, phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

   20 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Đề cương Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh

  Nội dung Đề cương Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh dưới đây trang bị cho người tham khảo các kiến thức về sự cần thiết ban hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, bố cục và nội dung cơ bản của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

   17 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu về Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam dưới đây trình bày về việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên.

   7 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về...

  Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về CNTT, viễn thông việt nam trình bày nội dung về: Pháp luật về CNTT, hạ tầng viễn thông, internet; chiến lược, quy hoạch, chương trình kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; đầu tư, mua sắm và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ CNTT .

   2541 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối...

  Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn, giúp cho người học có cái nhìn khái quát về môi trường kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

   45 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Thông tư số 18/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 18/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

   20 p caodangnghe 12/01/2015 33 0

 • Thông tư số 20/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 20/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 33 0

 • Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2014 33 2

 • Quy định hội giảng năm 2011 - CĐ SPKT Vĩnh Long

  Quy định hội giảng năm 2011 - CĐ SPKT Vĩnh Long với mục đích tạo phong trào sinh hoạt chuyên môn rộng rãi, sôi nổi và không khí thi đua trong đội ngũ giáo viên toàn trường. Giúp giáo viên tự đánh giá khả năng của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập lẫn nhau trong đội ngũ sư phạm nhà trường. Giúp tập thể sư phạm nhà trường nhìn nhận...

   5 p caodangnghe 21/10/2014 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật