• Bài giảng Hiến pháp 2013 - Báo cáo viên: Phạm Minh Hòa

  Bài giảng Hiến pháp 2013 kết cấu gồm 11 chương và 120 điều trang bị cho người học các kiến thức về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính quyền địa phương, hiệu lực của HP và việc sửa đổi HP,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p caodangnghe 12/01/2015 27 0

 • Bài giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học - ĐH Sư phạm Kỹ...

  Sau khi học xong Bài giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học học viên có thể phân biệt các loại kịch bản khi thiết kế tài liệu Multimedia, thiết kế kịch bản theo mô hình MNS, thiết kế giao diện và kịch bản hình ảnh theo đúng nguyên tắc trình chiếu và phù hợp kịch bản sư phạm, phác thảo kịch bản kỹ thuật

   15 p caodangnghe 16/09/2014 24 2

 • Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp - Sở GD - ĐT Điện Biên

  Sau bài học Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp các học viên sẽ trình bày và phân tích được những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp, nêu được các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp ở trường trung học, xây dựng được một số giờ SH lớp với các hình thức khác nhau theo hướng tăng cường sự tham gia và nâng cao vai trò tự quản của HS, điều chỉnh được tài liệu bồi...

   27 p caodangnghe 16/09/2014 32 0

 • Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học

  Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học với 5 bài trình bày về đại cương phương tiện dạy học, phương tiện nghe, phương tiện nhìn, phương tiện chiếu rọi, ứng dụng đa phương tiện trong dạy học. Mời các bạn tham khảo.

   24 p caodangnghe 15/09/2014 33 0

 • Báo cáo chuyên đề: Activity theory as a framework for designing...

  Báo cáo chuyên đề: Activity theory as a framework for designing constructivist learning environment trình bày về nội dung thuyết hoạt động, quy trình ứng dụng lý thuyết hoạt động vào thiết kế CLEs, vận dụng vào học tập.

   13 p caodangnghe 15/09/2014 32 0

 • Xác định Phương tiện cho bài giảng

  Phương tiện dạy học là toàn bộ các yếu tố nhằm xác lập các mối quan hệ trong dạy học nhằm tăng cường nhận thức của người học trong quá trình dạy học, đó là yếu tố vật chất hoá về hình thức của phương pháp để tác động đến sự chuyển biến nội dung đạt được mục tiêu dạy học. Mời các bạn tham khảo tài liệu Xác định Phương tiện cho bài giảng.

   30 p caodangnghe 15/09/2014 8 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học Đại học - Biên soạn: Võ Thị Xuân

  Bài giảng Lý luận dạy học Đại học với 4 chương trình bày các kiến thức về đại cương lý luận dạy học Đại học, xu hướng mới trong lý luận dạy học, quá trình dạy học Đại học, phương pháp dạy học Đại học.

   27 p caodangnghe 15/09/2014 23 0

 • Báo cáo Giáo dục: Lịch sử giáo nghề nghiệp Việt Nam giai...

  Báo cáo Giáo dục: Lịch sử giáo nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 đến nay - GVHD: TS. Võ Thị Thanh Xuân trình bày nội dung về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội giai đoạn từ 2001 đến nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm hệ thống giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2001 - đến nay, nhận định và đánh giá chung.

   35 p caodangnghe 15/09/2014 9 0

 • Báo cáo chuyên đề 4: Lịch sử phát triển GDNN Việt Nam giai...

  Báo cáo chuyên đề 4: Lịch sử phát triển GDNN Việt Nam giai đoạn chính quy ở miền Nam (1945 – 1975) trình bày về bối cảnh lịch sử chung, các giai đoạn phát triển lịch sử giáo dục nghề nghiệp từ 1945 - 1975,... Mời các bạn tham khảo.

   36 p caodangnghe 15/09/2014 9 0

 • Báo cáo nhóm 2: Giai đoạn chính quy phát triển (1975 - 2005)

  Báo cáo nhóm 2: Giai đoạn chính quy phát triển (1975 - 2005) trình bày nội dung về nền kinh tế - chính trị - xã hội những năm gần đây, cơ cấu làm việc,... Mời các bạn đón đọc.

   19 p caodangnghe 12/09/2014 15 0

 • Báo cáo chuyên đề: Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn...

  Báo cáo chuyên đề: Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn chống Mỹ (1954 – 1975) trình bày về hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (1954-1965) xây dựng nhà trường XHCN ở miền Bắc, giai đoạn 2 (1965-1975) GDNN chuyển hướng trong điều kiện có chiến tranh.

   21 p caodangnghe 12/09/2014 8 0

 • Báo cáo chuyên đề Lịch sử giáo dục nghề nghiệp: Thời kỳ...

  Báo cáo chuyên đề Lịch sử giáo dục nghề nghiệp: Thời kỳ hình thành GDNN chính quy miền Bắc (1945 - 1975) trình bày về các khái niệm, giai đoạn giáo dục Việt nam lớn lên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, giáo dục miền Bắc Việt nam.

   23 p caodangnghe 12/09/2014 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật