• Ebook Kỹ năng lều trại, múa hát, vui chơi và sinh hoạt tập...

  Ebook Kỹ năng lều trại, múa hát, vui chơi và sinh hoạt tập thể trình bày về mục đích tác dụng của hoạt động trại, cách chuẩn bị hoạt động trại, hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động trại,... Mời các bạn đón đọc.

   85 p caodangnghe 16/09/2014 38 0

 • Ebook Công nghệ Giáo dục và kỹ thuật dạy nghề - NXB Giáo dục

  Ebook Công nghệ Giáo dục và kỹ thuật dạy nghề được chia làm bốn phần. Phần 1 đề cập những định hướng chính sách cơ cấu của chính phủ. Phần 2 đề cập đến quản lý trung ương về giáo dục kỹ thuật dạy nghề. Phần 3 đề cập đến việc phát triển chương trình đào tạo, cuối cùng phần 4 trình bày về việc thực hiện chương trình ở cấp địa phương.

   225 p caodangnghe 12/09/2014 11 0

 • Ebook Làm chủ bản thân

  Ebook Làm chủ bản thân trình bày xoay quanh những phương pháp tư duy một cách tích cực, hiệu quả, những phương pháp rèn luyện mà người viết lên nó đã mất không ít thời gian để có thể đúc kết lại.

   36 p caodangnghe 10/09/2014 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật