• Bài giảng Hiến pháp 2013 - Báo cáo viên: Phạm Minh Hòa

  Bài giảng Hiến pháp 2013 kết cấu gồm 11 chương và 120 điều trang bị cho người học các kiến thức về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính quyền địa phương, hiệu lực của HP và việc sửa đổi HP,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p caodangnghe 12/01/2015 27 0

 • Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2014 33 2

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Nội dung Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các kiến thức về các con đường giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, mục đích nhiệm vụ các con đường giáo dục, vai trò giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục là một khoa học.

   83 p caodangnghe 21/10/2014 20 0

 • Bài giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học - ĐH Sư phạm Kỹ...

  Sau khi học xong Bài giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học học viên có thể phân biệt các loại kịch bản khi thiết kế tài liệu Multimedia, thiết kế kịch bản theo mô hình MNS, thiết kế giao diện và kịch bản hình ảnh theo đúng nguyên tắc trình chiếu và phù hợp kịch bản sư phạm, phác thảo kịch bản kỹ thuật

   15 p caodangnghe 16/09/2014 24 2

 • Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học

  Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học với 5 bài trình bày về đại cương phương tiện dạy học, phương tiện nghe, phương tiện nhìn, phương tiện chiếu rọi, ứng dụng đa phương tiện trong dạy học. Mời các bạn tham khảo.

   24 p caodangnghe 15/09/2014 33 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học Đại học - Biên soạn: Võ Thị Xuân

  Bài giảng Lý luận dạy học Đại học với 4 chương trình bày các kiến thức về đại cương lý luận dạy học Đại học, xu hướng mới trong lý luận dạy học, quá trình dạy học Đại học, phương pháp dạy học Đại học.

   27 p caodangnghe 15/09/2014 23 0

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các kiến thức về giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 15/09/2014 10 0

 • Bài giảng Chiến lược phát triển

  Bài giảng Chiến lược phát triển trình bày về quy trình quản lý nhân sự, hệ thống thông tin về nguồn nhân lực, các chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Mời các bạn tham khảo.

   20 p caodangnghe 11/09/2014 22 0

 • Bài giảng - Bài 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  Mời các bạn cùng đón đọc Bài giảng - Bài 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình bày kiến thức về quan điểm về đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và chuẩn bị, các phương thức đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   62 p caodangnghe 11/09/2014 9 0

 • Bài giảng - Bài 2: Phương pháp quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng - Bài 2: Phương pháp quản trị nguồn nhân lực trình bày nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực, phương pháp quản trị nguồn nhân lực, mô hình hành chính mệnh lệnh, mô hình pháp luật, mô hình quản trị mục tiêu.

   33 p caodangnghe 11/09/2014 9 0

 • Bài giảng chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính...

  Bài giảng chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc nghiệm trình bày về tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường, tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường.

   2 p caodangnghe 10/09/2014 9 0

 • Bài giảng chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu...

  Trắc nghiệm khách quan là loại câu trắc nghiệm thông dụng nhất, nhưng cũng dễ phạm sai lầm nhất. Loại câu này được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau, rất được thông dụng trong TNKQ vì nó có thể được dùng để đo lường mức độ đạt được nhiều loại mục tiêu giáo dục quan trọng. Mời các bạn tham khảo Bài giảng chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm...

   2 p caodangnghe 10/09/2014 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật