• Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Đánh giá mức độ đáp ứng công...

    Mục tiêu của giáo dục ĐH là cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo ở trình độ nhất định cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với cách tiếp cận này, chất lượng đào tạo có thể được đánh giá qua năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của người được đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Việc xác định rõ được quan niệm...

     101 p caodangnghe 11/09/2014 21 0

  • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Ngô Phan Anh Tuấn

    Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Ngô Phan Anh Tuấn nhiên cứu về đề tài: Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề ở tỉnh Đồng Nai trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các trường CĐN và TCN tỉnh...

     104 p caodangnghe 04/08/2014 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật