• Phiếu đánh giá bài giảng cấp toàn quốc năm 2015

  "Phiếu đánh giá bài giảng cấp toàn quốc năm 2015" được biên soạn từ hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015, bao gồm các nội dung đánh giá như: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, đánh giá kết quả người học, thời gian thực hiện bài giảng,... Đây là tài liệu cần thiết dành cho các cán bộ giảng dạy dùng để đánh giá bài giảng của mình. Mời các...

   3 p caodangnghe 23/06/2015 134 38

 • Quyết định Số 1161/2004/QĐ­BLĐTBXH

  Quyết định Số 1161/2004/QĐ­BLĐTBXH về việc ban hành quy định hội giảng giáo viên dạy nghề. Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và căn cứ vào Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ...

   1 p caodangnghe 23/06/2015 70 4

 • Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết

  Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết trình bày về việc đánh giá trong chuẩn bị bài giảng, nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động lớp học, theo dõi thực hiện bài giảng. Mời các bạn tham khảo.

   3 p caodangnghe 15/09/2014 23 3

 • Bài giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học - ĐH Sư phạm Kỹ...

  Sau khi học xong Bài giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học học viên có thể phân biệt các loại kịch bản khi thiết kế tài liệu Multimedia, thiết kế kịch bản theo mô hình MNS, thiết kế giao diện và kịch bản hình ảnh theo đúng nguyên tắc trình chiếu và phù hợp kịch bản sư phạm, phác thảo kịch bản kỹ thuật

   15 p caodangnghe 16/09/2014 24 2

 • Thông tư số 24/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 24/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 24/2012/TT - BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, thông tư...

   5 p caodangnghe 12/01/2015 47 2

 • Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp cấp trường (Trường Cao...

  Tài liệu này bao gồm các phiếu nội dung đánh giá bài giảng của trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III, gồm có: Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp, phiếu nhận xét thực hiện bài giảng, phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết, phiếu đánh giá bài giảng thực hành. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p caodangnghe 23/06/2015 67 2

 • Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp cấp thành phố năm 2015

  Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp do Ban tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề cấp thành phố năm 2015 biên soạn. Phiếu đánh giá này bao gồm các hạng mục như: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, đánh giá kết quả người học, thời gian thực hiện bài giảng, bảng theo dõi thực hiện bài giảng. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   4 p caodangnghe 23/06/2015 77 2

 • Phiếu đánh giá bài giảng thực hành

  Phiếu đánh giá bài giảng thực hành dưới đây trình bày nội dung đánh giá về: Chuẩn bị, nội dung hướng dẫn, phương pháp và thời gian thực hiện, theo dõi thực hiện bài giảng. Mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 21/10/2014 23 2

 • Phiếu đánh giá Bài giảng tích hợp

  Phiếu đánh giá Bài giảng tích hợp dưới đây trình bày về quá trình chuẩn bị bài giảng, tổ chức quá trình dạy học, trình độ chuyên môn,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 21/10/2014 27 2

 • Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2014 33 2

 • Thông tư số 11/2014/TT - BGDĐT năm 2014

  Thông tư 11/2014/TT - BGDĐT năm 2014 ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 37 1

 • Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

   18 p caodangnghe 12/01/2015 54 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật