• Ma trận SWOT và phương pháp 5 Whys trong phân tích tình hình xuất...

    Mục tiêu của bài Ma trận SWOT và phương pháp 5 Whys trong phân tích tình hình xuất khẩu chè Việt Nam những năm gần đây giúp tìm hiểu tình xuất khẩu chè hiện nay, sử dụng ma trận SWOT và phương pháp 5 Whys trong phân tích tìm nguyên nhân, đưa ra các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè VN.

     36 p caodangnghe 18/09/2014 24 0

  • Tìm hiểu chung về ma trận SWOT

    Tìm hiểu chung về ma trận SWOT trình bày kiến thức về khái niệm ma trận SWOT, phân tích SWOT trong kinh doanh, ma trận SWOT với công ty cổ phần Bibica. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     25 p caodangnghe 18/09/2014 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật