• Vấn đề "Toàn cầu hóa" - một "mê cung"

  “Toàn cầu hóa” ở góc độ kinh tế, chính trị là một xu hướng đang trở thành thực tế. Nó được ý thức trên cơ sở nhận thức về mối quan hệ ngày càng phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, các nền văn minh … Tuy nhiên, xu hướng này, tự nó cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ. Được nói đến nhiều nhất là nguy cơ bị “hòa tan”, bị xóa nhòa các bản sắc văn hóa. Mời các bạn cùng tham...

   251 p caodangnghe 19/09/2014 25 0

 • Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng

  Mời các bạn cùng tham khảo Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng trình bày các nội dung về tiếp thị là gì, các yếu tố cơ bản của tiếp thị, tiếp thị trong đào tạo, chiến lược phát triển tiếp thị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 19/09/2014 36 0

 • Thị trường giáo dục: Tại sao không?

  Phát biểu trước Quốc hội về tình hình đội ngũ giáo viên, ông có nói những động thái chấn hưng giáo dục vừa rồi của ngành giáo dục mới chỉ xử lý được phần ngọn? Vậy, trước bối cảnh hội nhập, liệu có còn nhiều cơ hội cho ngành giáo dục tiến hành "cải cách" hay không? Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thị trường giáo dục: Tại sao không?

   11 p caodangnghe 19/09/2014 34 0

 • Quản lý chất lượng với DN Việt Nam trong tiến trình...

  Mục đích của Quản lý chất lượng với DN Việt Nam trong tiến trình hội nhập này nhằm tìm kiếm một phương thức quản lý chất lượng thích hợp với tình hình, điều kiện và khả năng của chúng ta, giúp chúng ta có thể khắc phục nhanh những điểm yếu kém, "tiêu hóa" được những thành tựu thích hợp của thế giới, tăng sức mạnh, khả năng cạnh tranh, tăng khả năng hợp tác với bên...

   157 p caodangnghe 19/09/2014 35 0

 • Quản lý giáo dục trong bối cảnh hội nhập kinh tế - TS. Lê...

  Quản lý giáo dục trong bối cảnh hội nhập kinh tế - TS. Lê Phước Minh trình bày các kiến thức về việc tranh luận về mối quan hệ giữa toàn cầu hóa kinh tế và giáo dục, xu hướng Quốc tế về mối quan hệ giữa toàn cầu hóa kinh tế và giáo dục, kinh nghiệm các quốc gia trong “giải quyết bài toán” mối quan hệ giữa toàn cầu hóa kinh tế và giáo dục quốc gia, quản lí giáo dục trong điều...

   10 p caodangnghe 19/09/2014 27 0

 • Quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh...

  Quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập Quốc tế với mục đích giúp người tham khảo hiểu vai trò của giáo dục đối với thế giới hiện đại và đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta. Bối cảnh mới của giáo dục nước ta từ thời kỳ đổi mới: Chuyển sang cơ chế thị trường và đẩy mạnh hội nhập...

   90 p caodangnghe 19/09/2014 38 0

 • Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu trang bị các kiến thức về đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   38 p caodangnghe 19/09/2014 25 0

 • Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo...

  Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục Đại học và Cao đẳng Việt Nam gồm 4 phần trình bày về các vấn đề quản lý giáo dục Đại học, các yếu tố quyết định chất lượng quản lý giáo dục Đại học, kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm các trường, các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục Đại học.

   183 p caodangnghe 19/09/2014 40 0

 • Khái niệm chất lượng giáo dục Đại học với cách tiếp...

  Chất lượng là một khái niệm quá quen thuộc với loài người ngay từ thời cổ đại, tuy nhiên khái niệm chất lượng nói chung, chất lượng giáo dục đại học nói riêng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi do nội hàm phức tạp của nó. Việc định nghĩa khái niệm chất lượng GDĐH là việc làm thiết thực nhằm giúp các trường Đại học thiết lập các chuẩn mực chất lượng và đề xuất các...

   12 p caodangnghe 19/09/2014 27 0

 • Giáo dục Việt Nam trong cơ chế thị trường - PGS. TS. Trần...

  Giáo dục Việt Nam trong cơ chế thị trường - PGS. TS. Trần Quốc Toản gồm 2 phần. Phần đầu trong bài viết giới thiệu về một số quan điểm về giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Phần thứ hai giới thiệu sơ lược về đề tài nghiên cứu và kết quả nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo.

   22 p caodangnghe 19/09/2014 25 0

 • Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại...

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới trình bày về giáo dục Việt Nam với việc gia nhập WTO, chức năng của WTO, Việt Nam và một số bài học trong hội nhập Quốc tế, giáo dục Việt Nam trước cơ hội và thách thức mới.

   33 p caodangnghe 19/09/2014 27 0

 • Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế...

  Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhấp Quốc tế trình bày về vai trò giáo dục với sự phát triển của đất nước, giáo dục trong nền kinh tế thị trường, giáo dục trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế.

   59 p caodangnghe 19/09/2014 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật