• Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH năm 2013

  Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH năm 2013 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề.

   6 p caodangnghe 20/09/2014 40 0

 • Quyết định số 40/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định số 40/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lò hơi”.

   29 p caodangnghe 20/09/2014 29 0

 • Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật tua bin”.

   29 p caodangnghe 20/09/2014 27 0

 • Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 32 0

 • Quyết định số 16/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định số 16/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 33 0

 • Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH năm 2010

  Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH năm 2010 hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp.

   9 p caodangnghe 20/09/2014 37 0

 • Thông báo số 2106/TB-BNN-VP năm 2012

  Thông báo số 2106/TB-BNN-VP năm 2012 về ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng cao đức phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 trình bày về quá trình đào tạo nghề tại Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức xã hội, phát triển chương trình dạy nghề theo luật dạy nghề,... Mời các bạn tham khảo.

   121 p caodangnghe 20/09/2014 42 0

 • Bài tiểu luận Đánh giá chương trình đào tạo nghề - GVHD: TS....

  Mục tiêu của Bài tiểu luận Đánh giá chương trình đào tạo nghề là tìm hiểu cơ sở lý luận của quá trình đánh giá một chương trình đào tạo, phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nghề.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 34 0

 • Xây dựng chương trình đào tạo - Phát triển nguồn nhân lực...

  Mục đích của bài báo cáo Xây dựng chương trình đào tạo - Phát triển nguồn nhân lực cho mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa này là hệ thống hóa về mặt lý luận công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở lý thuyết, đánh giá lại toàn bộ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của một doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác...

   5 p caodangnghe 20/09/2014 31 0

 • Sổ tay Phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia -...

  Sổ tay Phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia - Đặng Đình Bôi kết cấu gồm 4 phần trình bày về các khái niệm và một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia, hướng dẫn thực hiện tiến trình PCD, một số lợi ích từ tiến trình PCD trong chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội.

   79 p caodangnghe 20/09/2014 24 0

 • Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo. Sau khi học xong bài này học viên có thể nhận ra được những định hướng đổi mới chương trình đào tạo nghề, phân biệt được hai dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa chương trình đào tạo nghề truyền thống & đào tạo nghề theo NLTH, sử dụng vào các bài dạy theo định hướng tích cực hóa người học.

   20 p caodangnghe 20/09/2014 33 0

 • Module Phát triển chương trình đào tạo bậc Đại học

  Sau khi học xong Module Phát triển chương trình đào tạo bậc Đại học người học có thể hiểu biết hơn về các khái niệm của CTĐT và PTCTĐT, xác định những yếu tố quyết định của PTCTĐT Đại học, nắm được một cách tổng quát những phương pháp PTCTĐT Đại học, làm được các bài tập phát triển và kiểm tra lại CTĐT trong phạm vi môn học của mình.

   47 p caodangnghe 20/09/2014 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật