• Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

    Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010.

     13 p caodangnghe 08/05/2014 20 0

  • Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH

    Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH về quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong thông tư này.

     23 p caodangnghe 08/05/2014 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật