• Một vài nhận xét so sánh về quản lý trường Đại học ở...

  Một vài nhận xét so sánh về quản lý trường Đại học ở Hoa kỳ và ở Việt nam là bài viết được lấy từ kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục so sánh lần 1: Phát triển giáo dục so sánh ở Việt Nam trình bày tổng quan việc quản lý các trường đại học ở Mỹ là một chủ đề phức tạp, vì sự đa dạng trong chính sách của liên bang, của từng bang, từng địa phương. Nước Mỹ không có...

   274 p caodangnghe 20/09/2014 41 1

 • Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các...

  Đào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn ngày càng có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Quy mô của dịch vụ này được mở rộng nhanh chóng, đặt ra những thách thức mới mà nếu vượt qua được, các cơ sở đào tạo vừa tăng thêm được nguồn thu ngắn hạn cho mình một cách đáng kể, vừa nâng cao được uy tín, lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường dịch vụ phát...

   6 p caodangnghe 20/09/2014 49 0

 • Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề - Chương trình dạy...

  Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề - Chương trình dạy nghề: Chạm khắc gỗ lấy nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu đào tạo của thị trường lao động, áp dụng phương pháp tiếp cận lấy khả năng hành nghề làm cơ sở để xây dựng chương trình, sử dụng phương pháp DACUM, cấu trúc chương trình theo mô đun.

   27 p caodangnghe 20/09/2014 35 0

 • Bài tiểu luận - Chương 6: Đánh giá các chương trình và kế...

  Bài tiểu luận - Chương 6: Đánh giá các chương trình và kế hoạch (dự án) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh gia nội dung, tiến độ, và hiệu quả của sự thay đổi chương trình. Sự đánh giá, như được biết ở nhà trường, thừa nhận sự thay đổi hình thức, từ việc đánh giá đơn giản việc học hằng ngày của học sinh đến chương trình và dự án chương trình giảng dạy. Việc...

   21 p caodangnghe 20/09/2014 38 0

 • Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011

  Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, Kiểm toán - Công nghệ thông tin.

   239 p caodangnghe 20/09/2014 43 1

 • Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình...

  Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo ĐH, CĐ và TCCN.

   4 p caodangnghe 20/09/2014 63 0

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã...

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề.

   12 p caodangnghe 20/09/2014 38 0

 • Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH năm 2013

  Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH năm 2013 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề.

   6 p caodangnghe 20/09/2014 40 0

 • Quyết định số 40/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định số 40/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lò hơi”.

   29 p caodangnghe 20/09/2014 29 0

 • Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật tua bin”.

   29 p caodangnghe 20/09/2014 27 0

 • Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 32 0

 • Quyết định số 16/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008

  Quyết định số 16/2008/QĐ-BLĐTBXH năm 2008 ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật