• Quyết định số 939/QĐ-TTg năm 2012

    Quyết định số 939/QĐ-TTg năm 2012 về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Quyết định trình bày về quan điểm phát triển, vị trí vai trò, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, phương hướng tổ chức không gian phát triển.

     28 p caodangnghe 16/09/2014 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật