• Các phương pháp đánh giá giáo dục Đại học

  Các phương pháp đánh giá giáo dục Đại học trình bày về các phương pháp giáo dục như: Phương pháp Baldrige, cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc phương pháp Kaplan & Norton, phương pháp Barnett,... Mời các bạn tham khảo.

   18 p caodangnghe 20/09/2014 36 0

 • Bài giảng Định nghĩa các chương trình học

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Định nghĩa các chương trình học trình bày các kiến thức về các mức độ xây dựng kế hoạch, cơ sở lý luận nhất quán và toàn diện, mức độ hoạch định mà giảng viên có thể tham gia,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 36 0

 • Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại...

  Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại học - Đỗ Huy Thịnh trình bày các kiến thức về mô hình đào tạo thế kỷ 21, giáo dục từ xa, các loại chương trình học, phương pháp đào tạo.

   26 p caodangnghe 20/09/2014 35 0

 • Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo. Sau khi học xong bài này học viên có thể nhận ra được những định hướng đổi mới chương trình đào tạo nghề, phân biệt được hai dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa chương trình đào tạo nghề truyền thống & đào tạo nghề theo NLTH, sử dụng vào các bài dạy theo định hướng tích cực hóa người học.

   20 p caodangnghe 20/09/2014 33 0

 • Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng

  Mời các bạn cùng tham khảo Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng trình bày các nội dung về tiếp thị là gì, các yếu tố cơ bản của tiếp thị, tiếp thị trong đào tạo, chiến lược phát triển tiếp thị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 19/09/2014 36 0

 • Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại...

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới trình bày về giáo dục Việt Nam với việc gia nhập WTO, chức năng của WTO, Việt Nam và một số bài học trong hội nhập Quốc tế, giáo dục Việt Nam trước cơ hội và thách thức mới.

   33 p caodangnghe 19/09/2014 27 0

 • Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế...

  Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhấp Quốc tế trình bày về vai trò giáo dục với sự phát triển của đất nước, giáo dục trong nền kinh tế thị trường, giáo dục trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế.

   59 p caodangnghe 19/09/2014 26 0

 • Giới thiệu các cam kết cơ bản của Việt Nam

  Giới thiệu các cam kết cơ bản của Việt Nam gồm 3 phần. Phần 1: Tiến trình gia nhập của Việt Nam, phần 2: Những cam kết chính trong WTO, phần 3: Chương trình hành động sau khi gia nhập WTO. Mời các bạn tham khảo.

   30 p caodangnghe 19/09/2014 24 0

 • Bài giảng Mối tương quan giữa Giáo dục và kinh tế

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Mối tương quan giữa Giáo dục và kinh tế trình bày nội dung về xã hội hóa giáo dục, các chính sách xã hội hóa giáo dục của Mỹ, kinh tế học giáo dục cấp vi mô, những tâm điểm giáo dục Việt Nam.

   53 p caodangnghe 18/09/2014 22 0

 • Báo cáo về Mối tương quan giữa Kinh tế và giáo dục

  Báo cáo về Mối tương quan giữa Kinh tế và giáo dục trình bày về kinh tế thời nông nô, hệ thống giáo dục, giáo dục trong nền kinh tế nông nô, kinh tế muốn định hướng cho giáo dục,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   86 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

 • Báo cáo Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học qua hợp...

  Kết quả của Báo cáo Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học qua hợp tác Quốc tế là giúp sinh viên tiếp cận, học được các phương pháp và tư duy khoa học quốc tế, thu nhận được nhiều kiến thức chuyên môn cập nhật, xây dựng được lòng tự tin trong giao tiếp với chuyên gia nước ngoài và bắt đầu biết cách làm việc.

   20 p caodangnghe 18/09/2014 26 0

 • Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 6: Tâm lý cái tôi

  Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 6: Tâm lý cái tôi trình bày về cái tôi là gì, các khái niệm về cái tôi trong khoa học tâm lý, tự nhận thức về bản thân và tự trọng, các đặc điểm của cái tôi, tính quen thuộc và gần gũi, tính có thể sai lầm trong nhận thức.

   10 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật