• Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - Xã hội

    Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - Xã hội trình bày nội dung về kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường, các phương pháp kế hoạch phát triển, kế hoạch tăng trưởng kinh tế, kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

     391 p caodangnghe 17/09/2014 20 0

  • Giáo trình Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý...

    Giáo trình Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - Đặng Bá Lãm trình bày về nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức mới, thời sự và các xu hướng, trường phái về phát triển nhân sự vận dụng vào lĩnh vực giáo dục ở nước ta và trên thế giới.

     71 p caodangnghe 16/09/2014 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật