• Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng...

    Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. Với bài Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát...

     16 p caodangnghe 16/09/2014 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật