• Bài giảng Định nghĩa các chương trình học

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Định nghĩa các chương trình học trình bày các kiến thức về các mức độ xây dựng kế hoạch, cơ sở lý luận nhất quán và toàn diện, mức độ hoạch định mà giảng viên có thể tham gia,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p caodangnghe 20/09/2014 36 0

 • Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại...

  Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại học - Đỗ Huy Thịnh trình bày các kiến thức về mô hình đào tạo thế kỷ 21, giáo dục từ xa, các loại chương trình học, phương pháp đào tạo.

   26 p caodangnghe 20/09/2014 35 0

 • Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo. Sau khi học xong bài này học viên có thể nhận ra được những định hướng đổi mới chương trình đào tạo nghề, phân biệt được hai dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa chương trình đào tạo nghề truyền thống & đào tạo nghề theo NLTH, sử dụng vào các bài dạy theo định hướng tích cực hóa người học.

   20 p caodangnghe 20/09/2014 33 0

 • Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing dưới đây trình bày khái quát về nghiên cứu Marketing, các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu Marketing, các thang điểm đo lường trong nghiên cứu Marketing,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   244 p caodangnghe 19/09/2014 31 0

 • Bài giảng Mối tương quan giữa Giáo dục và kinh tế

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Mối tương quan giữa Giáo dục và kinh tế trình bày nội dung về xã hội hóa giáo dục, các chính sách xã hội hóa giáo dục của Mỹ, kinh tế học giáo dục cấp vi mô, những tâm điểm giáo dục Việt Nam.

   53 p caodangnghe 18/09/2014 22 0

 • Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 6: Tâm lý cái tôi

  Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 6: Tâm lý cái tôi trình bày về cái tôi là gì, các khái niệm về cái tôi trong khoa học tâm lý, tự nhận thức về bản thân và tự trọng, các đặc điểm của cái tôi, tính quen thuộc và gần gũi, tính có thể sai lầm trong nhận thức.

   10 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

 • Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 5: Giáo dục Hà Lan

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 5: Giáo dục Hà Lan trình bày về tình hình chính trị, đại lý kinh tế, chiến lược giáo dục Hà Lan,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p caodangnghe 18/09/2014 20 0

 • Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 4: Tương quan giữa hai...

  Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 4: Tương quan giữa hai sự phát triển của kinh tế và giáo dục trình bày khái niệm tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tổng sản lượng quốc gia, tổng sản phẩm nội địa.

   17 p caodangnghe 18/09/2014 16 0

 • Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 2: Tâm lý kỹ năng...

  Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 2: Tâm lý kỹ năng thuyết trình trình bày kiến thức về mục đích của thuyết trình, làm sao có thể làm cho người khác nghe làm theo lời bạn, kiểm tra hiệu quả xuyên suốt. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p caodangnghe 18/09/2014 23 0

 • Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 1: Mười nguyên lý của...

  Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 1: Mười nguyên lý của kinh tế học trình bày nội dung về kinh tế là gì, kinh tế vận hành do ai, kinh tế vận hành như thế nào, lạm phát là gì, nguyên nhân của lạm phát, hậu quả của lạm phát. Mời các bạn tham khảo.

   12 p caodangnghe 18/09/2014 30 0

 • Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược với mục tiêu giúp người học biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng các mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p caodangnghe 18/09/2014 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phân tích SWOT - Tập huấn hè 2009

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ thuật phân tích SWOT trình bày về việc làm quen với SWOT, cách dùng kỹ thuật SWOT, hữu ích của kiểm tra SWOT. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p caodangnghe 18/09/2014 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật