• Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

    Nội dung nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác...

     100 p caodangnghe 18/09/2014 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật