• Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình...

  Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo ĐH, CĐ và TCCN.

   4 p caodangnghe 20/09/2014 63 0

 • Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008

  Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010.

   13 p caodangnghe 20/09/2014 57 0

 • Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các...

  Đào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn ngày càng có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Quy mô của dịch vụ này được mở rộng nhanh chóng, đặt ra những thách thức mới mà nếu vượt qua được, các cơ sở đào tạo vừa tăng thêm được nguồn thu ngắn hạn cho mình một cách đáng kể, vừa nâng cao được uy tín, lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường dịch vụ phát...

   6 p caodangnghe 20/09/2014 49 0

 • Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011

  Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, Kiểm toán - Công nghệ thông tin.

   239 p caodangnghe 20/09/2014 43 1

 • Những xu thế lớn trong giáo dục thế giới

  Mời các bạn tham khảo Những xu thế lớn trong giáo dục thế giới trình bày về những kế hoạch hoá dài hạn - công việc bắt buộc phải làm, sự gia tăng dân số và di cư ở các nước đang phát triển, những kết luận và khuyến cáo, nhìn lại những dự báo xa hơn.

   17 p caodangnghe 17/09/2014 43 0

 • Thông báo số 2106/TB-BNN-VP năm 2012

  Thông báo số 2106/TB-BNN-VP năm 2012 về ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng cao đức phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 trình bày về quá trình đào tạo nghề tại Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức xã hội, phát triển chương trình dạy nghề theo luật dạy nghề,... Mời các bạn tham khảo.

   121 p caodangnghe 20/09/2014 42 0

 • Quy luật kiểu dáng trong thiết kế logo

  Một logo là sự kết hợp giữa biểu tượng trực quan của nhãn hiệu với cái tên của nhãn hiệu được sắp đặt theo một kiểu rõ ràng. Logo có đủ mọi kiểu dáng. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 18/09/2014 42 1

 • Một vài nhận xét so sánh về quản lý trường Đại học ở...

  Một vài nhận xét so sánh về quản lý trường Đại học ở Hoa kỳ và ở Việt nam là bài viết được lấy từ kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục so sánh lần 1: Phát triển giáo dục so sánh ở Việt Nam trình bày tổng quan việc quản lý các trường đại học ở Mỹ là một chủ đề phức tạp, vì sự đa dạng trong chính sách của liên bang, của từng bang, từng địa phương. Nước Mỹ không có...

   274 p caodangnghe 20/09/2014 41 1

 • Đặt mục tiêu cho tổ chức

  Không tổ chức nào có thể duy trì hoạt động nếu lãnh đạo không đặt ra các mục tiêu để hướng đến. Mục tiêu quá dễ dàng đạt được, hoặc mục tiêu quá tầm với đều mang lại những "tác dụng phụ" ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ và sự quyết tâm của nhân viên.

   2 p caodangnghe 19/09/2014 40 0

 • Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo...

  Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục Đại học và Cao đẳng Việt Nam gồm 4 phần trình bày về các vấn đề quản lý giáo dục Đại học, các yếu tố quyết định chất lượng quản lý giáo dục Đại học, kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm các trường, các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục Đại học.

   183 p caodangnghe 19/09/2014 40 0

 • Phụ lục 1 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho...

  Phụ lục 1 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng điều được ban hành Kèm theo Quyết định số 1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về ngành trồng điều cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 40 0

 • Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH năm 2013

  Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH năm 2013 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề.

   6 p caodangnghe 20/09/2014 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật