• Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý...

  Dưới đây là phần 1 Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước trình bày về đại cương về văn bản quản lý hành chính nhà nước, hệ thống văn bản quản lý nhà nước, những yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản, văn phong và ngôn ngữ văn bản, quy trình xây dựng và ban hành văn bản.

   86 p caodangnghe 15/10/2014 11 0

 • Thông tư số 01/2011/TT-BNV năm 2011

  Thông tư số 01/2011/TT-BNV năm 2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

   80 p caodangnghe 15/10/2014 13 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý...

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước trình bày về soạn thảo văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường, hoạt động lập quy, kỹ thuật lập quy, bố cục nội dung văn bản lập quy,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   206 p caodangnghe 15/10/2014 9 0

 • Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1

  Nhằm giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao và giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1, mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2014 22 1

 • Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 2

  Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 2 mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 3

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 3.

   2 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo...

  Dưới đây là Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo dục - Y tế trình bày khái quát về văn hóa, vai trò của văn hóa, quản lý Nhà nước về văn hóa, tư duy quản lý đông tây, thách thức quản lý nhà nước về văn hóa.

   23 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

 • Bài giảng chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động và...

  Bài giảng chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động và việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hóa gia đình trang bị các kiến thức về lao động và việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

   34 p caodangnghe 15/10/2014 17 0

 • Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc...

  Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc Hiếu giới thiệu đến người tham khảo phân cấp quản lý đô thị Việt Nam, chính sách phát triển và quản lý đô thị, khái niệm đô thị hóa, đô thị hóa trong khu vực và trên thế giới, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa Việt Nam.

   19 p caodangnghe 15/10/2014 14 0

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế dưới đây trình bày về xu thế toàn cầu hóa kinh tế, định nghĩa thị trường hiện đại, các nguyên tắc trong quản lý Nhà nước, phương thức quản lý Nhà nước về kinh tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước -...

  Dưới đây là Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước trình bày các kiến thức về: Quan niệm về kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, lý do kiểm soát đối với QLHCNN, các phương thức kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, hoạt động kiểm soát của các chủ thể đối với quản lý hành chính nhà nước.

   23 p caodangnghe 15/10/2014 19 0

 • Bài giảng Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính...

  Hãy tham khảo Bài giảng Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả trình bày các kiến thức về nền hành chính nhà nước, cải cách hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay, khái niệm cải cách hành chính. Mời các bạn tham khảo.

   22 p caodangnghe 15/10/2014 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật