• Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước

  Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước trình bày khái quát về quyết định quản lý hành chính Nhà nước, yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước và hậu quả của chúng, nâng cao chất lượng ra quyết định quản lý hành chính Nhà nước.

   14 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh

  Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh giới thiệu đến người tham khảo một vài góc nhìn về tổ chức, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, tổ chức hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam, hiệu quả của các cơ quan HCNN.

   24 p caodangnghe 15/10/2014 27 0

 • Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước

  Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước với 3 nội dung cơ bản: Quản lý hành chính Nhà nước, nền hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực - hiệu lực - hiệu qủa quản lý hành chính Nhà nước.

   15 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà...

  Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước - TS. Nguyễn Thị Phượng với mục đích Làm rõ được sự vị trí, vai trò, chức năng của các CQ trong BMNN trên cơ sở nhận thức về NN, NNPQ. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQ trong BMNN. Phương thức tổ chức hoạt động của các CQ trong BMNN, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH và công dân.

   97 p caodangnghe 15/10/2014 18 0

 • Bài giảng chuyên đề 4: Pháp luật pháp chế XHCN

  Nội dung Bài giảng chuyên đề 4: Pháp luật pháp chế XHCN trình bày về khái niệm - vai trò - chức năng của PL trong HTPL nói chung - PLXHCN nói riêng; hệ thống PL, ngành luật; Các nguyên tắc của PL nhằm bảo đảm yêu cầu trật tự xã hội; Xây dựng, thực hiện và áp dụng PL; Pháp chế XHCN.

   68 p caodangnghe 15/10/2014 21 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước

  Dưới đây là 10 Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước kèm đáp án với các câu hỏi về công tác thanh tra đánh giá hoạt động sư phạm của 1 giáo viên, luật giáo dục PTTH, chiến lược giáo dục 2009 - 2020, nền giáo dục Việt Nam thế kỉ 21, nghĩa vụ cán bộ công chức, bộ máy Nhà nước CHXHCNVN.

   17 p caodangnghe 15/10/2014 12 1

 • Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính - Kèm đáp án

  Hãy tham khảo Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính dưới đây kèm đáp án với 66 câu hỏi tự luận sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập, làm việc.

   51 p caodangnghe 15/10/2014 13 0

 • Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công

  Nội dung Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công trình bày về những vấn đè chung về chính sách công, cơ sở hình thành và xây dựng chính sách công, triển khai thực hiện chính sách công. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Chương trình đào tạo CVC - CVCC - Chuyên đề: Tài phán hành...

  Nội dung Chuyên đề: Tài phán hành chính trình bày nội dung về TTHC và luật TTHC Việt Nam, thẩm quyền xét xử tòa án hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia TTHC, thủ tục xét xử vụ án hành chính, biện pháp nâng cao hội đồng tài phán hành chính.

   63 p caodangnghe 15/10/2014 21 0

 • Bài giảng chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính...

  Bài giảng chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính - TS. Nguyễn thị phượng trình bày nội dung về khái quát chung về luật hành chính, quan niệm chung, đối tượng của luật hành chính, một số chế định cơ bản của luật hành chính, xét xử hành chính - tài phán hánh chính. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   71 p caodangnghe 15/10/2014 9 0

 • Quyết định số 4969/QĐ-BHXH

  Quyết định số 4969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p caodangnghe 15/10/2014 11 0

 • Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008

  Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.

   9 p caodangnghe 15/10/2014 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật