• Bài giảng chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính...

    Bài giảng chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính - TS. Nguyễn thị phượng trình bày nội dung về khái quát chung về luật hành chính, quan niệm chung, đối tượng của luật hành chính, một số chế định cơ bản của luật hành chính, xét xử hành chính - tài phán hánh chính. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     71 p caodangnghe 15/10/2014 9 0

  • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

    Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

     133 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật