• Tổng hợp các câu hỏi và đáp án thi Công chức Nhà nước

  Tổng hợp các câu hỏi và đáp án thi Công chức Nhà nước trình bày về Nhà nước pháp quyền, quyền lực Nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật, nội dung hành chính Việt Nam, nền hành chính Nhà nước,... Tham khảo để chuẩn bị kỳ thi đạt kết quả cao.

   31 p caodangnghe 15/10/2014 40 0

 • Tài liệu ôn thi Công chức

  Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu ôn thi Công chức dưới đây gồm 5 chuyên đề giúp các bạn dễ dàng ôn tập thi đạt kết quả tốt. Nội dung trình bày về phương hướng - mục tiêu và nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 -2010, cải cách nền hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay, công vụ công chức, những vấn đề chung về quản lý hành chính Nhà nước.

   67 p caodangnghe 15/10/2014 45 0

 • Tài liệu ôn thi công chức Quản lý Nhà nước

  Tài liệu ôn thi công chức Quản lý Nhà nước với 5 chuyên đề: Pháp lệnh cán bộ công chức và việc tuyển dụng - sử dụng - quản lý CBCC trong cơ quan Nhà nước, một số vấn đề về quản lý hành chính Nhà nước, văn bản quản lý Nhà nước và kỹ thuật sạn thảo văn bản, chức năng nhiệm vụ của chính phủ, bộ máy nhà nước CHXHCNVN.

   70 p caodangnghe 15/10/2014 42 1

 • Đề cương Quản lý hành chính Nhà nước - SVTH: Đỗ văn Đường

  Đề cương Quản lý hành chính Nhà nước giúp người tham khảo ôn tập các kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, luật cán bộ công chức, quan niệm của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, luật giáo dục.

   28 p caodangnghe 15/10/2014 35 0

 • Thông tư số 01/2011/TT-BNV năm 2011

  Thông tư số 01/2011/TT-BNV năm 2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

   80 p caodangnghe 15/10/2014 13 0

 • Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc...

  Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc Hiếu giới thiệu đến người tham khảo phân cấp quản lý đô thị Việt Nam, chính sách phát triển và quản lý đô thị, khái niệm đô thị hóa, đô thị hóa trong khu vực và trên thế giới, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa Việt Nam.

   19 p caodangnghe 15/10/2014 14 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước

  Dưới đây là 10 Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước kèm đáp án với các câu hỏi về công tác thanh tra đánh giá hoạt động sư phạm của 1 giáo viên, luật giáo dục PTTH, chiến lược giáo dục 2009 - 2020, nền giáo dục Việt Nam thế kỉ 21, nghĩa vụ cán bộ công chức, bộ máy Nhà nước CHXHCNVN.

   17 p caodangnghe 15/10/2014 12 1

 • Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính - Kèm đáp án

  Hãy tham khảo Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính dưới đây kèm đáp án với 66 câu hỏi tự luận sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập, làm việc.

   51 p caodangnghe 15/10/2014 13 0

 • Chương trình đào tạo CVC - CVCC - Chuyên đề: Tài phán hành...

  Nội dung Chuyên đề: Tài phán hành chính trình bày nội dung về TTHC và luật TTHC Việt Nam, thẩm quyền xét xử tòa án hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia TTHC, thủ tục xét xử vụ án hành chính, biện pháp nâng cao hội đồng tài phán hành chính.

   63 p caodangnghe 15/10/2014 21 0

 • Quyết định số 4969/QĐ-BHXH

  Quyết định số 4969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p caodangnghe 15/10/2014 11 0

 • Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008

  Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.

   9 p caodangnghe 15/10/2014 11 0

 • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

  Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

   133 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật