• Báo cáo: Cải tiến hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin...

  Báo cáo: Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVLvà cấp quản lý với mục đích xác định các vấn đề cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến Hệ thống Quản lý Thông tin tại TTDN và dòng thông tin giữa TTDN và các đơn vị chủ quản. HT sẽ là bước khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo nhằm từng bước đạt được mục đích trên. Mời các bạn...

   69 p caodangnghe 21/10/2018 40 0

 • Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển...

  Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển lưu thông tin giữa TTDT/DVVL và cấp quản lý trình bày nội dung về ma trận hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin, sơ đồ hệ thống báo cáo, các quy trình mẫu, mẫu kế hoạch hành động,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 21/10/2018 35 0

 • Điều khoản tham chiếu

  Điều khoản tham chiếu cho hoạt động tư vấn kỹ năng theo dõi giám sát. Nhiệm vụ của quá trình tư vấn là soạn thảo tài liệu về kỹ năng theo dõi giám sát, hướng dẫn lớp học về xây dựng hệ thống chỉ số theo dõi và đánh giá dự án, viết báo cáo đánh giá kết quả lớp học.

   8 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Báo cáo đánh giá tác động các quỹ tiết kiệm và tín dụng...

  Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động các quỹ tiết kiệm và tín dụng địa phương là trao quyền cho hộ nghèo tại các xã đã được chọn trong tỉnh QN để cải thiện đời sống bền vững thông qua tăng thu nhập trong khuôn khổ rủi ro của hộ nghèo. Đối tượng hưởng lợi chính của RUDEP sẽ là những hộ nghèo và những nhóm hộ nghèo tại các xã được lựa chọn. Chương trình dựa trên 3...

   13 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bài giảng Phân tích dự án tài chính

  Bài giảng Phân tích dự án tài chính trang bị các kiến thức về xác định dòng tiền dự án, phân tích ảnh hưởng của khấu hao, phân tích ảnh hưởng lãi vay, phân tích ảnh hưởng lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối

  Nội dung tài liệu Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối trình bày về việc giám sát thi công và nghiệm thu bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, bê tông khối lớn thi công và nghiệm thu, thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước, kết cấu nhà cao tầng giám sát chất lượng và nghiệm thu.

   74 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

 • Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc - Phần 6: Giám...

  Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc - Phần 6: Giám sát và đánh giá giới thiệu khuôn khổ của hệ thống giám sát và đánh giá chung của dự án. Nội dung bao gồm mô tả các phần của hệ thống, các phương pháp và các chỉ số chính sẽ được sử dụng, các nhiệm vụ của hoạt động giám sát và đánh giá, mẫu và các biểu mẫu báo cáo.

   21 p caodangnghe 17/10/2018 24 0

 • Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt...

  Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị công trình dân dụng - PGS. Lê Kiều với 9 chương trình bày các kiến thức về công tác thi công và nghiệm thu trang thiết bị chống cháy, công tác thi công và nghiệm thu việc lắp đặt các thiết bị, giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thoát nước bên trong nhà,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt dược nội dung chi tiết.

   78 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Bài giảng chuyên đề 7: Giám sát nền và móng công trình - ĐH...

  Sau khi học xong Bài giảng chuyên đề 7: Giám sát nền và móng công trình giúp bạn nắm vững quy phạm, trách nhiệm quyền hạn và mọi yêu cầu đề ra cho nền móng công trình. Linh hoạt trong phương thức giám sát thi công công trình,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   54 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Báo cáo chuyên gia: Cải tiến phương pháp tập huấn thú y nông...

  Báo cáo chuyên gia: Cải tiến phương pháp tập huấn thú y nông hộ; Đánh giá năng lực thú y viên cơ sở và Chương trình tập huấn tăng cường năng lực Cán bộ Thú Y 2005-2007 trình bày về xem xét đề cương và tài liệu tập huấn thú y cho nông dân và khóa ToT về nuôi dê, xem xét và cải thiện đề cương và tài liệu tập huấn thú y cho nông dân, đánh giá việc áp dụng kiến thức VSCF sau tập huấn,...

   89 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật