• Các bước Trình tự đầu tư

  Dưới đây là 11 bước Trình tự đầu tư: Cấp giấy phép xây dựng, thẩm tra thiết kế BVTC, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy chứng nhận QSĐC, các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cung cấp thông tin QH,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   11 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Nội dung chính của Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư: Xác định dòng tiền của dự án, thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các điều kiện thu xếp vốn khác nhau, các phương pháp thẩm định dự án, xếp hạng và lựa chọn dự án trong điều kiện, vốn đầu tư hữu hạn.

   19 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư dưới đây trang bị các kiến thức về dự toán vốn đầu tư, các quyết định chi đầu tư, phân loại các dự án, quá trình dự toán vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn có chiết khấu, biến dạng ngân lưu, xác định thời điểm đầu tư tối ưu. Mời các tham khảo.

   19 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Thanh Minh

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Thanh Minh trình bày một số khái niệm cơ bản liên quan đến dự án đầu tư, phân tích thị trường sản phẩm dự án, phân tích kỹ thuật công nghệ và xác định nhu cầu đầu vào dự án, nghiên cứu tổ chức quản lý và dự trù nhân sự cho dự án.

   72 p caodangnghe 17/10/2018 18 0

 • Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính...

  Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan chung về thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự...

   123 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật