• Emerging Asian vegetables for the wider Australian market

  Emerging Asian vegetables for the wider Australian market Presentation on The objectives addressed, Research we have done in Australia, in a nut shell, Linkages between Australian & Vietnamese work, Opportunities for further research.

   18 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo hoạt động thị trường 3: Sự phát triển của HTX Dì...

  Báo cáo hoạt động thị trường 3: Sự phát triển của HTX Dì Thàng trong sản xuât và kinh doanh dưới đây trình bày về bộ máy tổ chức, cách thay đổi trong diện tích sản xuất và chủng loại rau, mở ra quan hệ đối tác.

   12 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Marketing Snapshot 3: Di Thang Cooperative development in production and...

  Marketing Snapshot 3: Di Thang Cooperative development in production and marketing presentation Changing in Production scale and types of vegetable, Marketing channel development, Evolving partnerships , Pre-processing facility.

   12 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Marketing Snapshot 3: The indigenous vegetable restaurant challenge

  Marketing Snapshot 3: The indigenous vegetable restaurant challenge the Objective To promote and attract consumer interest (restaurants, local and foreign tourist) in indigenous vegetable such as cai meo, cai bap xoe and khoi tu. To expand the indigenous vegetable market.

   13 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo Marketing 2: Phân tích lãi gộp trong các thí nghiệm kỹ...

  Báo cáo Marketing 2: Phân tích lãi gộp trong các thí nghiệm kỹ thuật trong năm 2010 & 2011 với mục tiêu tạo mối liên kết giữa kỹ thuật và Marketing, chỉ ra được khó khăn & thuận lợi trong việc ứng dụng những đề xuất về kỹ thuật, trong đó hiệu quả kinh tế tập trung trong phần tính lợi ích cận biên, cung cấp thông tin tới đối tác địa phương để đưa khuyến cáo tới nông dân trong dịch...

   25 p caodangnghe 17/10/2018 23 0

 • Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo

  Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo Objectives To determine consumer preferences for cai meo particularly bitterness.

   15 p caodangnghe 17/10/2018 44 0

 • Báo cáo thị trường 1: Xác định sở thích của người tiêu...

  Báo cáo thị trường 1: Xác định sở thích của người tiêu dùng đối với cải mèo dưới đây trình bày với mục tiêu để xác định sở thích của người tiêu dùng đối với các mức độ đắng cụ thể của cải mèo. Mời các bạn tham khảo.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 24 0

 • Tổng quan về hợp phần thị trường - Phạm Thị Hạnh Thơ

  Mời các bạn cùng tham khảo Tổng quan về hợp phần thị trường của Phạm Thị Hạnh Thơ trình bày các nội dung về nhóm thị trường, nâng cao năng lực các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động tác động, mô hình nhóm nông dân kinh doanh tự chủ, lựa chọn tác động cải thiện.

   27 p caodangnghe 17/10/2018 6 0

 • Tập huấn FBS ở Phú Thọ

  Tập huấn FBS ở Phú Thọ trang bị Kiến thức kỹ thuật: Từ Chọn giống – Trồng, chăm sóc – Thu hoạch – Bảo quản, quy định và thực hành sản suất an toàn nói chung và cho rau bản địa nói riêng, phân ủ hữu cơ (Compost) cải tạo đất, Maketing cho sản phẩm, kế hoạch sản suất kinh doanh, tài chính vi mô. Mời các bạn tham khảo.

   31 p caodangnghe 17/10/2018 5 0

 • Bài giảng Hướng tới mô hình lớp học nông dân sản xuất và...

  Bài giảng Hướng tới mô hình lớp học nông dân sản xuất và kinh doanh rau bản địa (FBS) với các đặc điểm linh hoạt – tạo điều kiện cho giảng viên sử dụng tài liệu theo ý mình chương trình được theo dõi thường xuyên – liên kết với các hoạt động thường ngày khác như: Họp giao ban hàng tháng cho cán bộ khuyến nông. Mời các bạn tham khảo.

   23 p caodangnghe 17/10/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật