• Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ...

    Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ cộng đồng trình bày các kiến thức về các bước thực hiện khung hợp lý dự án, tiến trình xây dựng dự án, những kỹ thuật giúp xác định nhu cầu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia, nghiên cứu xã hội học,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     9 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

  • Bài giảng Hướng tới mô hình lớp học nông dân sản xuất và...

    Bài giảng Hướng tới mô hình lớp học nông dân sản xuất và kinh doanh rau bản địa (FBS) với các đặc điểm linh hoạt – tạo điều kiện cho giảng viên sử dụng tài liệu theo ý mình chương trình được theo dõi thường xuyên – liên kết với các hoạt động thường ngày khác như: Họp giao ban hàng tháng cho cán bộ khuyến nông. Mời các bạn tham khảo.

     23 p caodangnghe 17/10/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật