• Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân...

  Dưới đây là Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích vá đánh giá dự án - PGS.TS. Võ Thành Hưng trình bày nội dung về giá trị thời gian và tính toán giá trị thời gian tiền, tỉ suất hoàn vốn nội bộ, giá trị hiện tại ròng.

   10 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Kiến thức cơ bản về chỉ số tài chính

  Mời các bạn cùng tham khảo Kiến thức cơ bản về chỉ số tài chính trình bày về hệ lợi nhuận hoạt động, tính toán hệ số lợi nhuận ròng, mục đích sử dụng hệ số ROI,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

 • Chỉ số tài chính quan trọng

  Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ. Các chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành để xem xét khả năng chi trả cổ tức cũng như...

   34 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật