• Bài giảng Tài chính công: Công cụ thực nghiệm - Sử Đình Thành

  Bài giảng Tài chính công: Công cụ thực nghiệm - Sử Đình Thành trình bày về: Phân biệt giữa sự tương quan và nguyên nhân, phép thử ngẫu nhiên trong bối cảnh chương trình hỗ trợ TANF, phương pháp thu thập dữ liệu quan sát, mô hình hóa cấu trúc.

   53 p caodangnghe 15/10/2014 21 0

 • Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các...

  Mời các bạn cùng tham khảo Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các thước đo chi phí huy động vốn - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan trình bày về Chi phí bình quân gia quyền theo phương pháp nguyên giá, chi phí huy động vốn biên, chi phí dự kiến bình quân gia quyền.

   6 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ...

  Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 2 với mục đích đưa ra những hướng dẫn chung, các tổ chức có thể điều chình cho phù hợp với nhu cầu tổ chức phù hợp với tính chất chi phí.

   203 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn...

  Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn thực hiện trình bày về các hệ thống giáo dục đào tạo nghề, các hệ thống tài chính, tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ...

  Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 1 giới thiệu cơ sở của hệ thống GDĐT nghề ở nhiều quốc gia khác nhau, nghiên cứu tình huống và dẫn chứng điển hình tốt về hệ thống quản lý tài chính và các loại hình sản phẩm, dịch vụ GDĐT nghề khác nhau.

   256 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008

  Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010.

   17 p caodangnghe 15/10/2014 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính kết cấu gồm 10 chương. Nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán tài chính trong DN, kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn tham khảo.

   42 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Quản trị rủi ro tài chính

  Dưới đây là tài liệu về Quản trị rủi ro tài chính trình bày về các công cụ phát sinh tài chính, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam, nguyên nhân hạn chế mức độ phát triển thị công cụ trường tài chính,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.

   33 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Thông tư 159/2010/TT-BTC năm 2010

  Thông tư 159/2010/TT-BTC năm 2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

   10 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Phần mềm quản lý học phí trường Đại học, Cao đẳng, Trung...

  Phần mềm quản lý học phí trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp - Dạy nghề trình bày các nội dung chính về: Giao diện chức năng, quản lý thông tin các khoản học phí và các khoản thu khác, quản lý thông tin khóa học và lớp học, quản lý thông tin sinh viên, quản lý thông tin học phí học sinh, quản lý thông tin khoản thu khác của sinh viên.

   7 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp...

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trình bày nội dung về vấn đề tài trợ cho đầu tư, toàn bộ các nguồn tài trợ khác nhau hiện có tại Việt Nam.

   8 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu...

  Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng gồm 3 phần. Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp. Phần II: Tình hình thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kết...

   57 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật