• Chỉ tiêu phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp

  Chỉ tiêu phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp dưới đây trình bày các nội dung chính về khả năng thanh toán ngắn hạn, chỉ tiêu tài chính với hoạt động kinh doanh, các chỉ số đòn bẩy tài chính, khả năng sinh lợi, các chỉ số giá trị thị trường.

   6 p caodangnghe 14/10/2014 6 0

 • Mô tả công việc nhân viên Kế toán thuế

  Mô tả công việc nhân viên Kế toán thuế dưới đây trình bày về các trách nhiệm của người kế toán thuế, quyền hạn, tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành nhân viên kế toán thuế.

   3 p caodangnghe 14/10/2014 22 0

 • Mô tả công việc nhân viên Kế toán công nợ

  Hãy tham khảo Mô tả công việc nhân viên Kế toán công nợ dưới đây giúp người tham khảo biết thêm về trách nhiệm, quyền hạn, các mối liên hệ công tác và tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành kế toán công nợ.

   4 p caodangnghe 14/10/2014 22 0

 • Mô tả công việc Kế toán TSCĐ - XDCB

  Mô tả công việc Kế toán TSCĐ - XDCB dưới đây trình bày về trách nhiệm, quyền hạn, các mối quan hệ, và tiêu chuẩn yêu cầu trở thành kế toán tài sản cố định - Xây dựng cơ bản.

   2 p caodangnghe 14/10/2014 22 0

 • Mô tả công việc Kế toán trưởng

  Dưới đây là tài liệu Mô tả công việc Kế toán trưởng trình bày về trách nhiệm, quyền hạn và mối liên hệ công tác của một kế toán trưởng của cơ quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p caodangnghe 14/10/2014 23 0

 • Mô tả công việc Kế toán tổng hợp

  Dưới đây là Mô tả công việc Kế toán tổng hợp giới thiệu đến người tham khảo trách nhiệm của một người kế toán tổng hợp, các tiêu chuẩn có thể trở thành một kế toán tổng hợp giỏi.

   3 p caodangnghe 14/10/2014 23 0

 • Mô tả công việc Kế toán kho

  Mô tả công việc Kế toán kho dưới đây trình bày về trách nhiệm của một, các mối quan hệ - quyền hạn và các tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành kế toán kho. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 14/10/2014 22 0

 • Mô tả công việc chức danh Trưởng phòng tài vụ

  Mô tả công việc chức danh Trưởng phòng tài vụ dưới đây trình bày về trách nhiệm, quyền hạn, mối liên hệ công tác của một trưởng phòng tài vụ. Mời các bạn tham khảo để biết thêm về công việc kế toán.

   3 p caodangnghe 14/10/2014 23 0

 • Mô tả công việc Kế toán thanh toán

  Khi nhắc đến kế toán thanh toán là làm gì chúng ta sẽ phải nghĩ đến đầu tiên đó là những khoản Thu – Chi thực tế trong doanh nghiệp. Nếu bạn nào đã từng làm kế toán công nợ thì sẽ bắt nhịp rất nhanh với công việc kế toán thanh toán này. Dưới đây là tài liệu Mô tả công việc Kế toán thanh toán giúp các bạn biết công việc của một nhân viên kế toán thanh toán phải làm những...

   2 p caodangnghe 14/10/2014 23 0

 • Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu học phí

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu học phí trình bày về chức năng và nhiệm vụ phòng ban, cách tạo biểu đồ Use Case, đặc tả các ca sử dụng và các mô hình lớp, biểu đồ thành phần triển khai, phát sinh mã trình.

   32 p caodangnghe 14/10/2014 25 0

 • Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006

  Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Với 5 phần trình bày về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính.

   59 p caodangnghe 14/10/2014 25 0

 • Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ

  Hãy tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ dưới đây trình bày về khái niệm hình thức kế toán, đặc trưng và các loại sổ của hình thức nhật ký - chứng từ, trình tự ghi sổ.

   17 p caodangnghe 14/10/2014 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật