• Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty...

  Việc phân tích tình hình TSCĐ để có biện pháp triệt để về số lượng, thời gian và công suất của máy móc, thiết bị và TSCĐ khác là 1 vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần du lịch và thương mại Đông Nam Á để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp...

  Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp trình bày các kiến thức về vị trí của vật liệu- công cụ - dụng cụ đối với quá trình xây lắp, đặc điểm - yêu cầu quản lý nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp.

   4 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

 • Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản...

  Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp trình bày về đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp.

   2 p caodangnghe 14/10/2018 25 0

 • Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong...

  Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp trình bày về sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, phân loại và tính giá nguyên vật liệu, hạch toán kế toán chi tiết nguyên vật liệu, hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho, hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán...

   19 p caodangnghe 14/10/2018 21 0

 • Các chỉ số tài chính và ý nghĩa

  Các chỉ số tài chính và ý nghĩa giới thiệu đến người tham khảo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản, nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động, nhóm khả năng sinh lời.

   7 p caodangnghe 14/10/2018 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật