• Giáo trình Kế toán thực hành

    Giáo trình Kế toán thực hành gồm 6 chương trình bày các kiến thức về bản chất và đối tượng hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh, phương pháp tổng hợp - Cân đối kế toán.

     137 p caodangnghe 14/10/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật